Ngày 26 tháng 10 năm 2014 Cập nhật hồi 02:41 GMT
Đăng ký nhận tin khuyến mãi:
Phiên bản di động
Ngày 26 tháng 10 năm 2014 Cập nhật hồi 02:41 GMT