Ngày 02 tháng 05 năm 2016 Cập nhật hồi 06:12 GMT
Đăng ký nhận tin khuyến mãi:
Phiên bản di động
Ngày 02 tháng 05 năm 2016 Cập nhật hồi 06:12 GMT
  • Bao bì thủy tinh: 2 cho 350

    Bao bì thủy tinh: 2 cho 350

    15/02/2012 01:56

    Thêm một doanh nghiệp nhảy vào khai thác thị trường bao bì thủy tinh trong nước. Thị trường còn rộng thênh thang chưa kể còn có thể xuất khẩu.