Ngày 18 tháng 12 năm 2014 Cập nhật hồi 20:24 GMT
Đăng ký nhận tin khuyến mãi:
Phiên bản di động
Ngày 18 tháng 12 năm 2014 Cập nhật hồi 20:24 GMT
  • Bao bì thủy tinh: 2 cho 350

    Bao bì thủy tinh: 2 cho 350

    15/02/2012 01:56

    Thêm một doanh nghiệp nhảy vào khai thác thị trường bao bì thủy tinh trong nước. Thị trường còn rộng thênh thang chưa kể còn có thể xuất khẩu.